WSZYSTKO O OWCZARKACH NIEMIECKICH 

 

VA

VA 2 - 2008
VA 7 - 2006

ODIN Holtkämper Hof 

ODIN Holtkämper Hof ur.18.11.2003 syn YAK Frankengold i RISKA Holtkämper See to pies pe³en wyrazu, bardzo dobry pigment, du¿y i silny, pe³en wyrazu, bardzo dobre proporcje budowy, wysoki k³±b, prosty mocny grzbiet zakoñczony dobrze u³o¿onym zadem z dobr± d³ugo¶ci±, bardzo dobre k±towanie koñczyn przednich i tylnych, bardzo dobre proporcje klatki piersiowej z bardzo dobrze rozwiniêtym przedpiersiem, bardzo dobra dolna linia, prosty front, wykazuje proste pe³ne si³y chody z bardzo dobr± d³ugo¶ci± kroku, bardzo dobry temperament. W hodowli stanowi bardzo dobr± alternatywê dla suk z linii URSUS-a Batu.

ODIN Holtkämper Hof prowadzi liniê: YAK Frankengold – HOSS Larchenhain – DORIJAN Yohaness Berg – GANDI Heilbronner Schloss – KALLE Noriswand – URAN Wildsteiger Land i jest nastêpuj±co zinbredowany:

MARK Haus Beck 5-5
JECK Noricum 5-5,5

ODIN Holtkämper Hof na wystawie ¶wiatowej w roku 2005 w klasie juniorów zdoby³ zaszczytny tytu³ Zwyciêzcy ¦wiata Juniorów – SG1. W roku 2006 wszed³ do elitarnej grupy VA na pozycji VA7. W roku 2008 ponownie zakwalifikowany do grupy VA ale ju¿ na bardzo wysokim miejscu VA2 z tytu³em Vice Zwyciêzcy ¦wiata. Czy zostanie pokazany w roku 2009? Czas poka¿e. My¶lê ¿e rok 2008 to wszystko co móg³ osi±gn±æ ten pies. Pora daæ teraz bardzo dobrego syna!

ODIN-a Holtkämper Hof na Wystawie ¦wiatowej w 2008 roku pokaza³ swoj± drug± grupê hodowlan± sk³adaj±c± siê z 50 potomków w tym 27 psów i 23 suki. Jego dzieci podczas tej wystawy uzyska³y nastêpuj±ce lokaty:

V 68 Ballack Worringer Rheinaue (Odin Holtkämper Hof - Grappa Worringer Rheinaue)
V 93 Karlos Finkenschlag (Odin Holtkämper Hof - Laura Finkenschlag)
V 54 Brenda du Grand Gout (Odin Holtkämper Hof - Tara Manoir de Junon)
V 105 Ciwi Dioptas (Odin Holtkämper Hof - Cat Haus Rath)
V 120 Neele Winnloh (Odin Holtkämper Hof - Tonjara Winnloh)
SG 9 Zanto Regina Pacis (Odin Holtkämper Hof - Pinta Regina Pacis)
SG 11 Nike Haus Dexel (Odin Holtkämper Hof - Gina Aquamarin)
SG 29 Henrito Hühnegrab (Odin Holtkämper Hof - Yonna Hühnegrab)
SG 32 Hatto Hühnegrab (Odin Holtkämper Hof - Yonna Hühnegrab)
SG 39 Jogi Lärchenhain (Odin Holtkämper Hof - Hummel Lärchenhain)
SG 47 Azuro Haus Katsboghte (Odin Holtkämper Hof - Baya Hennegauland)
SG 50 Samy Winnloh (Odin Holtkämper Hof - Hazel Winnloh)
SG 60 Grandeur Gödinghofer Weg (Odin Holtkämper Hof - Hanni Gödinghofer Weg)
SG 30 Jaconita Lärchenhain (Odin Holtkämper Hof - Hummel Lärchenhain)
SG 65 Nele Haus Dexel (Odin Holtkämper Hof - Gina Aquamarin)
SG 80 Cannabis des Terres de la Serpenterie (Odin Holtkämper Hof - Varennes Chemin du Ro)
SG 82 Wanja Sendberg (Odin Holtkämper Hof - Una Hopfenhalle)
SG 86 Steffi Winnloh (Odin Holtkämper Hof - Hazel Winnloh)
SG 94 Panda Media (Odin Holtkämper Hof - Hertha Media)
SG 122 Nina Haus Dexel (Odin Holtkämper Hof - Gina Aquamarin)
SG 134 Missy Farbenspiel (Odin Holtkämper Hof - Shakira Farbenspiel)
SG 145 Sita Götzberg (Odin Holtkämper Hof - Juma Heinrichplatz)
SG 3 Paul Bierstadter Hof (Odin Holtkämper Hof - Nesta Bierstadter Hof)
SG 16 Vegas Noriswand (Odin Holtkämper Hof - Jackie Wäschtengraben)
SG 32 Jakob Lüttersbruch (Odin Holtkämper Hof - Bella Lüttersbruch)
SG 33 Kollin Blue-Iris (Odin Holtkämper Hof - Clarissa Blue-Iris)
SG 36 Chivas Bad-Boll (Odin Holtkämper Hof - Aike Gigelsfelsen)
SG 37 Odin Brunnenstraße (Odin Holtkämper Hof - Verena Brunnenstraße)
SG 52 Xanto Herzen Glück (Odin Holtkämper Hof - Tina Herzen Glück)
SG 56 Poldi Lengernheide (Odin Holtkämper Hof - Loretta Lengernheide)
SG 60 Kingston Blue-Iris (Odin Holtkämper Hof - Clarissa Blue-Iris)
SG 72 Waron Haus Burow (Odin Holtkämper Hof - Merci Haus Burow)
SG 75 Mischaland's Sajko (Odin Holtkämper Hof - Mischaland's Pussel)
SG 84 Gliff Estherlager (Odin Holtkämper Hof - Kopie Tronje)
SG 16 Quantana Fichtenschlag (Odin Holtkämper Hof - Tiana Fichtenschlag)
SG 20 Heaven Rekas (Odin Holtkämper Hof - Alina Louis) Kastrup Reinhard
SG 49 Wiwa Haus Burow (Odin Holtkämper Hof - Merci Haus Burow)
SG 59 Zari Elfenbeinschlucht (Odin Holtkämper Hof - Akina Tabaluga)
SG 80 Fly Team Radsieksbeeke (Odin Holtkämper Hof - Molly Wolfratshausen)
SG 89 Peggy Lengernheide (Odin Holtkämper Hof - Loretta Lengernheide)
SG 105 Gana Osterberger-Land (Odin Holtkämper Hof - Quencie Osterberger-Land)
SG 109 Salza Team Zellwaldrand (Odin Holtkämper Hof - Lilly Frankengold)
SG 147 Elfe Herzbach (Odin Holtkämper Hof - Mara Ritterberg)


ODIN Holtkämper Hof posiada: wyszkolenie ScH3, HD-fast normal, ED-normal, DNAgpr 

Rodowód:

YAK Frankengold

HOSS Larchenhain

DORIJAN Yohaness Berg

TINA Arminius

LEA Holtkamper See

MAX Loggia Mercanti

PERLE Salgitter Milieu

RISKA Holtkamper See

WALACCE Agrigento

SCOTT Deodatus

GUSTA Agrigento

WARI Holtkamper See

HASSAN Schwalmbergtal

GINA Kristallsee

Copyright & design by daltonptojekty2002-